Interview Terje Abusdal

De Noorse fotograaf Terje Abusdal is geïnteresseerd in groepsidentiteit. Hij is gefascineerd door de Forest Finns: een bijzondere leefgemeenschap die begin 1600 is neergestreken bij de grens van Noorwegen en Zweden. Er zijn geen statistieken bekend over de grootte van deze bevolkingsgroep. Het is zelfs zo dat het enige officiële criterium om bij deze groep te horen, ongeacht etnische achtergrond, is dat je voelt dat je Forest Finn bent. Nog tot en met vrijdag is het werk van Terje te zien bij FOTODOK in Utrecht in de tentoonstelling ‘Voorbij Wij en Zij’. In het licht van de huidige ontwikkelingen omtrent globalisering, polarisatie, politieke debatten en migratiestromen, gaat Voorbij Wij en Zij in op identiteits- en groepsvorming.

Tijdens mijn bezoek aan de expositie kwam ik erachter dat de term ‘Slash and burn’ een oud gezegde is. Kan je me meer vertellen over waarom je die titel heb gebruikt en in hoeverre het invloed heeft gehad op jouw project. (Als ik me niet vergis heb je de negatieven verschroeid?)

''Slash and burn farming is een eeuwenoude vorm van landbouw die veel gewassen produceerde, maar daarvoor waren er grote stukken bosachtige gebieden, omdat de grond snel uitgeput raakte. Het is een landbouwtechniek die in eerste instantie definiërend was voor de Forest Finns en die ze kenmerkend onderscheidde van andere groepen Finse migranten. Het heeft het project beïnvloed in de zin dat ik bepaalde elementen van deze nalatenschap heb gebruikt - vuur en rook - en ik deze heb gebruikt om hun verhaal te vertellen. Ik heb de negatieven niet verbrand, maar wel de prints die vervolgens opnieuw ingescand zijn.''

Hoe heb je de Forest Finn gemeenschap gevonden en hoe ben je in contact met hen gekomen?

''Ik ben begonnen in een dorpje dat Svullrya heet, dat wordt gezien als de hoofdstad van de Forrest of the Fins. Het is tevens de plek waar de Forest Finns zich gevestigd hebben in het begin van de 17e eeuw. De cultuur leeft hier heel erg en er is een sterk gevoel van verbondenheid met hun verleden. Veel plaatsen in het gebied hebben ook Finse namen, wat belangrijk is op een manier dat het gebied een onderscheidend geografisch erfgoed heeft. Een collega van mij leende me haar huis en stelde mij voor aan een aantal mensen, die op hun beurt mij weer aan andere mensen voorstelde. Het contact breidde zich natuurlijk uit en ik had geen vooropgezet plan. Ik ben ook langs veel deuren gegaan. Op een enkele keer na werd ik altijd binnengelaten. ''

Bij Forest Finns is iedereen welkom